Din aleminin sanal buluşma platformu
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

BÜYÜKLER İÇİN DERS DOKÜMANLARI Genel Sunumlar HAYDİ HEP BİRLİKTE AİLECE CAMİYE İlköğretim Sunumları Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ : 047-SEVR MAĞARASINDAN AYRILIŞ

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Mağaradaki Üç Günlük Misafirliklerinden Sonra Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyorlar... Ama Efendimiz Mekke'den Ayrıldığı İçin Mahzun...

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir’in üç gün, üç gece süren mağaradaki misafirlikleri sona ermişti. Resûlullah; “Hezreve Mevkisi” ne gelince devesini durdurup, Kudsî Beldeye; Şehirlerin Anası Mekke’ye mahzun mahzun bakacak:
“Vallahi, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah katında en sevimli olanısın. Bana, senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur. Ç
[10.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:64 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 048-SÜRÂKA VE BÜREYDE

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Medine'ye Gitmek Üzere Yola Çıkıyorlar... Ama Yol Bir Çok Tehlikelerle Dolu...

Mekke'de Efendimizi ellerinden kaçıran Müşrikler bu sefer tellal çağırttılar:
“Muhammed'i ve Ebû Bekir'i bulup getirene veya öldürene yüz deve var!...”
Yüz deve mükâfatının cazibesine kapılarak Efendimizi takibe koyulanlardan biri; gayet cesur ve aynı zamanda iyi iz takip eden Sürâka bin Mâlik, diğeri de; Sehmoğulları Reislerinden Büreyde bin Huseyb idi...
Her ikisi de yüz deveyi kazanamayacaklardı ama bundan çok daha i
[10.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:74 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 049-EFENDİMİZ MEDİNE'YE YAKLAŞIYOR

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir Artık Medine'ye Varmak Üzereler... Ancak Efendimiz Kuba'da Bir Müddet Kalmak İstiyorlar...

Medineli Müslümanlar, Efendimiz’in Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı.
Bunun için her gün sabah namazından sonra “Harre” mevkiine çıkarak, öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Ancak Efendimiz, Kuba'da on küsur gece ikâmet buyuracak, sonra Medine'ye doğru hareket edecekti...
[10.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:71 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 050-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN-1

Efendimiz Ve Hz. Ebu Bekir Artık Medine'ye Varmış Bulunuyor. Mekke'de Yapayalnız Bırakılmaya Çalışılan Efendimiz; Şimdi İçleri Nur, Dışları Nur, Kendileri Nur Yüzlerce İnsan Tarafından Sarılmış Durumda...

Peygamber Efendimiz
, arkasında Hz. Ebû Bekir. etrafında ise Neccaroğulları yiğitleri ile ve âdeta yerleri ve göğü inleten tekbir sesleri arasında, Medineye girdi.
İslâma merkez olma şerefine erecek bu Kudsî Şehir, sürûrundan âdeta çalkalanıyor...
Müslümanlar sevinç içinde...
Kadınlar, çocuklar söyledikleri şiirlerle manzaraya bir ba
[09.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 051-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN-2

Medine Efendimizle Nurlanmış... Medine Bayram Ediyor… Ensar'ın Yüzünde Ve Gönlünde Sürur Var... Ancak Vakit Sözleri Yerine Getirme Vakti...

Efendimiz
in teşrifleriyle, Medine sevinçten çalkalanıyor.
Ensar, yemek taşımada, Efendimizin ihtiyaçlarını yerine getirmede birbirleriyle âdeta yarışıyor.
Ancak esas görev yeni başlıyor:
Akabe'de verilen sözün yerine getirilmesi...
[09.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 052-MESCİD-İ NEBEVÎ

Efendimiz Medine'de İlk Olarak Namaz Kılma Ve Toplanma Yeri Olarak Bir Mescid İnşasını Başlatıyor Ve Kendisi de Bilfiil Çalışıyorlar...

Yıl: Milâdi 622...
Müslümanların içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yer gerekiyor...
Ve Efendimiz, Medine'de ilk olarak bir Mescid inşâ etmekle işe başladılar...
Mescid in inşasında Efendimiz; bilfiil durmadan dinlenmeden çalışacaktı...
[09.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:76 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 053-ASHÂBI SUFFA

Efendimiz Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yaptırdı. Medine'de, meskenleri, aşiret ve akrabaları olmayan Sahabîleri oraya yerleştirdi. Buraya “Suffa”, burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” denilecekti.

Suffa Ehli
Kur'an ilmi tahsil eder, Resûl-i Ekrem Efendimizin vaaz ve derslerini dinleyerek feyz alırlardı.
Efendimizin Medresesine Allah için nefsini vakfetmiş bu fedakâr, ilim aşığı talebeler ekseriya, oruçlu bulunurlardı.
Efendimiz “Ashâb-ı Suffa” için:
“Eğer, sizin için Al
[09.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:75 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 054-HİZMETÇİ KIZ

Güzel Ahlak Timsali Efendimiz İnsanlığa Bir Rahmetti... Bir Gün Ağlayan Küçük Bir Kız Çocuğu Gördü… Onun Göz Yaşlarını Dindirmek İçin Elinden Gelen Her Şeyi Yapacaktı...

Şehrin akşama bürünmüş alacakaranlık yollarında, küçük bir kız çocuğunun ağladığını gördü, Güzel Ahlak Timsali... Küçük yavrunun acısı düştü şefkat dünyasına ve sordu:
“Niçin ağlıyorsun yavrum?...”
“Ev sahibim bana un almam için, iki gümüş vermişti, kaybettim!...”
Güzel İnsan
o gün, on gümüşünden dördü ile sabah kendisine bir gömlek satın almıştı. Tam evine gelmişti ki
[08.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 055-Hz.AİŞE İLE İZDİVAC

Efendimiz Hazreti Ebûbekir'in kızı Hazreti Âişe ile Mekke'de nişanlanmış, fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelince hicretin birinci yılının Şevvâl ayında düğünleri yapılıyor...

Medine'ye hicret eden Efendimiz, Hanımı Hz. Sevde, Kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeynep ile nişanlısı Hz. Aişe'yi Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı.
Mescid-i Nebevî’nin inşâsı bitip, Hâne-i Saâdet yapılınca, Hane Halkı ile birlikte Hz. Aişe de Medine’ye hicret etti.
Hicretin 1. yılı Aylardan Şevvâ
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:59 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 056-EFENDİMİZİN HANE-İ SAADETLERİ

Hicretten sonra Efendimizin Aile hayatında ve Hane-i Saadetlerinde birçok güzel değişiklikler oluyor, ardı sıra mutlu olaylar vuku buluyor...

Peygamber Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma ile, Hz. Ali Hicretin 5. ayında nikâhlandılar, 2. yılında da evlendiler.
Hicretin 3. Senesinde Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa ile evlenirken; kızı Ümmü Gülsüm’ü de Hz. Osman'a nikâhladı...
Hicretin üçüncü yılında ilk torunu Hz.Hasan; dördüncü yılında da ikinci torunu, Hz.Hüseyin, dünyaya gelecekti...
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:78 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 057-İLK İSLÂM DEVLETİ

Efendimiz, Muhit Ve Şartların Değişmesiyle Medine'de Adlî, Askerî, Siyasî Bir Takım Esasları Tespit Ederek, Cemiyete Bir Teşkilatlanma Ruhu Ve Havası Getiriyor... Böylece İlk İslâm Devletinin Anayasası Hazırlanıyor…

Efendimiz
, Mekke devrinde sadece îmân esaslarını anlatmış, bu sayede bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. Bu devrede İslâm düşmanlarına karşı, her türlü maddî mukabele yasaktı.
Fakat hicretten sonra Müslümanlar, îmânlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapmaya başladılar.
Adlî, askerî, siyasî esaslar
ın tespiti ile, [05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:67 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 058-MÜŞRİKLERE MUKABELEYE İZİN

Efendimiz Ve Müslümanlar Hicret Etmişlerdi Ama Yine de Tam Emniyette Değillerdi. Mekke Müşriklerinin Tahrik Ettiği Medine’deki Yahudiler ve Özellikle de Münafıklar Müslümanlara Düşmandılar...

Efendimiz
, Mekke'de harb ve cihâda izinli değildi.
Bütün mesai, îmân esaslarını kalb, ruh ve akıllara işlemeye hasredilmişti. Bu devrede her türlü zulme karşı, sabır ve sükûnet emrediliyordu. Medine'ye hicretten sonra da hemen mukabeleye izin verilmedi.
Bir müddet sonra Hac Sûresi, 39. ve 40. Âyetleri nazil olacak;
“Kendilerine savaş açılan mü'minlere,
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:66 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 059-BEDİR'E DOĞRU 1

Kureyş Müşrikleri Müslümanlarla Harbe Hazırlık Yapıyorlar. Bunun İçin de Bir Ticâret Kervânı Hazırlamışlar Ve Geliriyle De Silâh Almayı Planlıyorlar…

Hicretin 2. senesi…
Kureyş müşrikleri harbe hazırlık ve silâh almak için hazırladıkları ticâret kervanına, Müslümanların saldırdığı haberi aldılar…
Bunun üzerine Kureyşliler alelacele 950 kişilik bir ordu hazırladılar...
Artık ufukta savaş görünüyor...

[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:83 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 060-BEDİR'E DOĞRU 2

Kureyş Müşriklerinin Harbe Hazırlık Ve Silâh Almak İçin Yola Çıkan Ticâret Kervânı, Mekke’ye Dönmesine Rağmen Ebû Cehil 950 Kişilik Orduyla Müslümanlarla Harp Etmeye Geliyor…

Hicretin 2. senesi…
17 Ramazan, Cuma…
13 Mart 624…
Safra yakınında Kureyş’in büyük bir ordu ile gelmekte olduğunu haber alan Resûl-i Ekrem, Ashâbını toplayıp, müşriklerle savaşma konusunda iştişare etti.
Bir avuç mücâhid her şeye rağmen, kendilerinden gerek sayıca ve gerekse silahça kat kat fazla olan müşrik ordusuna karşı koyma kararını verecek, Sahabilerin her bi
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 061-BEDİR KUYUSU

Efendimiz, Bedir Yakınında Müşrik Ordusu Hakkında İstihbarat Aldı… Bedir'e Varıldığında Önce Karargâhın Yeri İstişare Edildi. Sonra da Karargâhın, Bedir Kuyusunun Önünde Kurulması Kararlaştırılıyor….

Hicretin 2. senesi…
17 Ramazan, Cuma gecesi yatsı vakti…
Peygamber Efendimiz, müşrik ordusunun sayısı ve ileri gelenleri hakkında bilgi almış, istişareleri yapmış, sonra da hurma dallarından yapılan bir gölgeliğe çekilmişti…
Efendimiz bütün gecesini Kâdir-i Zülcelâl’e ibadetle geçirecek; “Allah'ım! Bana yaptığın va'dini yerine getir! All
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:65 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 062-BEDR'İN ARSLANLARI 1

İslâm Ordusu, müşrik ordusu karşı karşıya… düşman sayıca ve silâhça üstün… Çarpışacakların çoğu birbiri ile akraba... Kardeş kardeşle, baba oğulla, dayı yeğenle savaşacak.

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında manzara oldukça düşündürücü ve ibretli... Çarpışacakların çoğu birbiri ile akraba...
Harp âdeti üzere, önce her iki taraftan teke tek çarpışacak kişiler ortaya çıkacak...
Efendimiz, âdeta mücessem îmân halini almış bu bir avuç mücâhidin haline bakıyor ve;
“Allah'ım! Onlar
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:73 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 063- BEDR'İN ARSLANLARI 2

İslâm Ordusu İle Müşrik Ordusu, Olanca Güç Ve Kuvvetleriyle Birbirine Saldırıya Geçiyor... Efendimiz, Ordunun Önünde Cihada Teşvik Eden Konuşmalar Yapıyor, Şehid Düşenlerin Makamlarının, Cennet Olacağını Müjdeliyor...

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında Manzara oldukça ibretli:...
Muhacirlerin sancaktarı; Mus'ab bin Umeyr, Müslümanlar safında, kardeşi Ebû Aziz İbn-i Umeyr ise, Müşriklerin birinci bayraktarı...
Daha garibi, Hz. Ebû Bekir(RA) ile oğlu Abdullah Müslü
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 064-BEDR'İN ARSLANLARI 3

Savaşın En Kızgın Anı... Müşriklerin Zayiatının Bir Hayli Fazla Olduğu Görülüyor... Müşrik Ordusunun Müslümanlara Karşı Koyacak Gücü Yavaş Yavaş Azalıyor...

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında savaş olanca hızıyla devam ederken, müşriklerden bir çok kimsenin öldürüldüğü de görülüyordu.
Bu durum karşısında müşrikler Ebû Cehil'in etrafını sarmışlar, ne pahasına olursa olsun, onu korumaya çalışıyorlardı...
Ancak bir müddet sonra Ebu Cehil, Muaz ve Muavviz kardeşler tar
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 065-UHUD İÇİN KARAR ANI

Kureyş Müşrikleri Bedir'de Uğradıkları Hezimetin Acısını Bir Türlü Unutamıyorlardı… Müslümanlardan İntikam Almanın Yollarını Arıyorlar...

Hicretin 3. senesi,
Milâdî; 625.
Kureyş müşrikleri Bedir'de İleri gelenlerinden bir çoğunu kaybetmişlerdi... Tekrar Müslümanlara karşı harp hazırlığı içine girdiler.
Peygamberimiz’e Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine’ye yürümek için yola çıktıklarına dair bir mektup geldi...
Peygamber Efendimiz, ilk anda mektubun muhteviyatını gizli tutacak, daha sonra da Ensar ve M
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:76 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 066-İSLAM ORDUSU UHUD’DA

Efendimiz, Müşrik Ordusunun Nerede Karşılanacağı Hususunda İstişâre Etti... Efendimizin Medine'den Çıkmak İstememesine Rağmen Müslümanların Çoğunluğu Meydan Savaşı İstiyordu

Hicretin 3. senesi, 7 Şevvâl.
Milâdî 625... Cuma...
Resûl-i Ekrem Efendimiz, Cuma namazını kıldırdıktan sonra, Müslümanlar’a cihadla ilgili bir hutbe irad etti...
Sonra da yüzü zırhlı olmak üzere 1000 kişilik bir orduyla Medine’den Uhud’a doğru hareket etti. Ancak Abdullah b. Übey b. Selûl’ün başını çektiği 300 kişi, münafıklık yaparak geri dönecek; Müslümanlar<
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:76 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 067-UHUD’DAKİ KESİN TALİMAT

Efendimiz Ordusunun Saflarını Tanzim Ediyor. Özellikle Ayneyn Tepesine, Bir Okçu Müfrezesi Yerleştirerek Buradaki Kritik Geçidi Kontrol Altına Alıyor...

Hicretin 3. senesi, 8 Şevvâl,
Milâdî 625... Cumartesi...
Peygamberimiz
sayıca az, îmân ve cesarette büyük ordusunun saflarını tanzim ediyor.
Oldukça mühim bir yer olan Ayneyn Tepesine, elli muharipten teşekkül eden bir okçu müfrezesini vazifelendirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti.
Resûl-i Ekrem
okçulara şu tarihi emri verecekti:
“Düşmanı yendiğimizi
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:72 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 068-RESULULLAH’IN TALİMATINA UYMAMAK: 1

Efendimiz’in; “Düşmanı Yendiğimizi Görseniz de, Size Haber Vermedikçe, Adam Göndermedikçe Yerlerinizden Asla Ayrılmayınız...” Talimatına Rağmen “Ayneyn Tepesi”ndeki Okçular Görev Yerlerini Terk Ediyorlar...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî 625...
Uhud’da, harbin ilk safhası Mücahidler’in üstün çarpışmaları ve Allah'ın yardımı ile Müslümanlar lehine neticelendi. Düşman ikiye bölünüp sürâtle harp yerinden uzaklaşırken, Mücahidler de, geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı.
Ayneyn Tepesi’nde vazife
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 069-RESULULLAH’IN TALİMATINA UYMAMAK: 2

Ayneyn Tepesinde Vazifeli Okçuların Yerlerini Terk Etmesiyle, İki Ateş Arasında Kalan Mücahidler, Kuvvetlerini Kaybediyor Ve Bir Anda Dağılıyorlar...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî 625...
Müslümanlar, harbin ilk safhasını kazanmışlardı. Ancak Ayneyn Tepesi’ndeki okçuların büyük hatasını değerlendiren Halid Bin Velid, Müslüman saflarının arkasına dalınca, Mücahidler, iki ateş arasında kaldılar. Sonrasında Hz. Hamza, Vahşi tarafından, Hz. Mus'ab b. Umeyr, İbni Kamia tarafından şehid edilecekti...
İbni Kamia ayrıca; “Muha
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 070-UHUD’UN ARSLANLARI

Uhud’da Etrafından Dağıldıkları Sırada, Hz Resûlullah’ın Çevresinde Kala Kala On Beş Kadar Mücahid Bulunuyor... Resûlullah Efendimiz, Sa'd Bin Ebî Vakkas’ı Yanına Çağırıyor...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî; 625...
Hz. Sa'd şöyle anlatıyor: “Resûlullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta, “Allah'ım! Bu senin okundur! Onunla düşmanını vur!...” diyordum. Resûlullah da (SAV): “Allah'ım! Sad'ın duâsını kabul et! Allah'ım!” Sa'd’ın atışını doğrult! Devam, devam Sa'd! Anam, Babam sana fedâ olsun” buyuruyordu.” [31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 071-KUZMAN

Kuzman: Müslümanlar Safında, Mertçe Çarpışıp Cesaretle Düşmanın Üzerine Hücum Eden Biri... Ama Ne Gariptir ki, Onun İsmi Her Ne Zaman Zikredilse, Efendimiz: “O, Cehennemliktir” Buyuruyor...

Kuzman , harbin en şiddetli anında büyük kahramanlıklar gösterdi.
Hattâ İslâm ordusu, bozulup dağıldığı sırada kılıcının kınını kıracak:
“Ölmek kaçmaktan hayırlıdır…” diye seslenerek müşriklerin arasına dalacak, yedisini sekizini öldürdükten sonra, kendisi de muharebe meydanında yaralanıp kan revan içinde kalacaktı. …
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:63 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 35
  Toplam sayaç: 1.040.688
  Toplam Doküman: 1135
  Üye Sayısı: 9805
   


       Anket

Web sitemizi nasıl buldunuz?

  Çok İyi
  İyi
  İdare Eder
  Kötü
  Çok Kötü
 


Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim