Din aleminin sanal buluşma platformu
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

BÜYÜKLER İÇİN DERS DOKÜMANLARI Genel Sunumlar HAYDİ HEP BİRLİKTE AİLECE CAMİYE İlköğretim Sunumları Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ: 20-PEYGAMBERLİĞE HAZIRLIK

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.1-İlk Vahiy: "Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!."

Kâinatın Efendisi otuz dokuz yaşında… Tam Altı Ay Devam Edecek "Sadık Rü'yâlar" Devri Başlıyor... Efendimiz günlerini tefekkürle geçiriyor… Yeryüzünde O'nun tek teselli kaynağı Hatice Validemiz. Efendimizin etrafında sanki bir koruyucu melek gibi... Fakat Fahr-i Kâinatın mübârek ruhu, zahiren yalnızlık istiyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:87 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 21-BEKLENEN AN

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.1-İlk Vahiy: "Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!."

Yıl; milâdi 610... Güllerin Efendisi kırk yaşında... Artık sessiz, sâkin ve İlâhi tecelli mazhariyetine ereceği, Hirâ Dağının tepesindeki mağarada... Ve Ramazan ayının on yedinci gecesi. Pazartesi. Belki de; konuşacak olan ile, DİNLEYEN'e hürmet için kainat sessiz... Güllerin Efendisinin uzun, zor, meşakkatli; fakat aynı zamanda kainatın en önemli görevi; Son Peygamberlik Görevi Başlıyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 25-DÂVET BAŞLIYOR

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.3-Çağrının Yaygınlaşması.

Efendimiz üç sene müddetle İslâmiyeti açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı… Mukaddes İslâm davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün âleme duyurmanın zamanı artık gelmişti… “Önce en yakın akrabâlarını azaptan sakındır.” (Şuâra: 214) Böylece Efendimiz, önce en yakın akrabâlarına davasını tebliğe başladı...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:94 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-SAFÂ TEPESİNDEN HİTAP

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.3-Çağrının Yaygınlaşması.

Tebliğ dairesi yavaş yavaş genişliyor... Şimdi akrabalar değil; herkes Müslüman olmaya davet edilecek... “Emrolunduğun şeyi, onları baş çatlatırcasına bildir.” (Hicr: 94) Bu İlâhî ferman sonrası Fahr-i Kâinat, âdeta yerinde duramaz hale gelecektir...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:102 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 41-AKABE BİATLARI-1

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 11. yılı... Efendimizi çok üzen Hüzün Yılından sonra sevindirici olaylar başlıyor... 12 kişilik bir kafile Akabe’de bir gece vakti, gizlice Resûl-i Ekrem’le buluşarak görüşüp, biat etmelerinden sonra, Medineli Müslümanların istekleri üzerine Resûlullah onlara Kur'ân muallimi Mus'ab bin Umeyr‘i gönderecekti...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:95 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-AKABE BİATLARI-2

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı... Efendimizi çok üzen Hüzün Yılından sonra sevindirici olaylar başlıyor... Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr, 75 Müslüman’la Mekke'ye geliyordu. Efendimiz, önce onlara Kur'ân-ı Kerim okuyacak, sonra, kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları sıralayacaktı...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 44-KORKUNÇ PLAN

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı... Akabe Bîatları yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık Müslümanların önünde yepyeni emniyetli bir saha açılıyordu. Ancak bu arada Efendimize korkunç bir tuzağın planları hazırlanıyordu...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:84 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 45-HİCRET İZNİ

24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Yıl: Milâdî 622. Kureyş müşrikleri Efendimizi ortadan kaldırmak için karar aldılar. Tam bu sırada Cenâb-ı Hak, Sevgili Resûlüne hicret emrini verecek ve sonra da bu olaya şöyle işaret buyuracaktı: “Hani kâfirler, bir zaman seni yakalamak, öldürmek ve yurdundan çıkarmak için bir tuzak kurmaya kalkmışlardı. Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir. Allah, hileyi hile ile cezalandıranların en hayırlısıdır.” (Enfâl: 30)
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:86 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 48-SÜRÂKA VE BÜREYDE

24.25.HAFTA: 8.3.1-Hz. Muhammed’in İnsani Yönü.

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyorlar... Ama Yol Bir Çok Tehlikelerle Dolu... Üstelik Efendimizi getirene yüz deve mükafatı ilanı var... Bu mükâfatın cazibesine kapılardan biri; Sürâka bin Mâlik, diğer biri ise Sehmoğulları Reislerinden Büreyde bin Huseyb... Her ikisi de yüz deveyi kazanamadılar ama İslam'la müşerref oldular...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:102 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 83-EFENDİMİZİN RÜYÂSI

24.25.HAFTA: 8.3.1-Hz. Muhammed’in İnsani Yönü.

Hicretin 6. senesi... Zilkâde ayı... Peygamber Efendimiz, bir gece rüyâ gördüler. Bu rüyayı Kur‘ân-ı Kerim bize şöyle haber verir: “Andolsun ki Allah, peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder…Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak,korkmadan Mescid-i Harâm'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir.Size, bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir.” (Fetih: 27)
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:101 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 101-EFENDİMİZDEN NÜKTELER

24.25.HAFTA: 7.3.2.1-Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

Allâh Resûlü’nün(SAV) zaman zaman latifeler yaptığı, sahabelerle şakalaştığı olurdu... İşte bunlardan derleyebildiğimiz birkaç demet...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 102-PEYGAMBERİMİZ GELSE

24.25.HAFTA: 7.3.2.1-Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

Bir gün peygamberimiz, evimize ziyaretimize gelse... Aniden çalsa kapımızı, yalnızca bir kaç günlüğüne... Ne yapardık düşünmek ister miydiniz? Çok sevinir miydiniz? Yoksa evinize almaktan utanır mıydınız? Peygamberimizin görmesini istemeyeceğimiz şeyler var mı evimizde?...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:130 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 107-EFENDİMİZE MEKTUP

24.25.HAFTA: 8.1-Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.

“Sevgili Peygamberim!... Sana bu mektubu, bir Nisan ayının son gününde, ömrümün yarı yılı geçmiş, belki de tükenmiş bir bahar akşamında yazıyorum. “Sevgili Peygamberim, gönül yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, sevgilerin en güzeli ile sevdim seni. Seni tanıdıkça sevdim, sevdim, sevdim.” Mektubun devamını dilerseniz sunumdan izleyelim...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:139 Yorum(2)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 100-BABA BİZ ONU GÖRDÜK MÜ?

24.25.HAFTA: 8.2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı.

O’nu ancak üniversite yıllarında tanıyabilmişti… “Neden daha önce tanışmadık” diye düşünürken çok üzülmüştü… Hayrandı, O ne yaptıysa onu yapmak için neler vermezdi ki?... Oğlu sordu: “Baba biz daha önce hiç gördük mü O'nu?...” Kimdi geç tanıdığı ve daha sonra asla vazgeçemediği O Eşsiz Kişi...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:133 Yorum(0)       Dokümanı İndir


BEN BABAMI İSTİYORUM

23.HAFTA: 4.5.6-Yaşatmak Sevgi İşidir.

Bir babanın evladı ile arasında geçen göz yaşartıcı bir diyalog... Çocuklar sevgiyle yaşar, sevgiyle büyürler... Bu sevgiden mahrum kalan çocuk bakın nasıl bir yola baş vuruyor?... Slaytı izleyip, görünüz...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:291 Yorum(0)       Dokümanı İndir


ANAM ANAM

23.HAFTA: 5.5.3.2-Geçmişlerimizi Anarız.

Bahri Bey, mahrumiyetler içindeki bir köyde öğretmen. Bahri öğretmenin, öksüz bir öğrencisi vardır: Ayşe. Annesinin yokluğunun acısına bir de arkadaşlarının taktığı lakap eklenmiştir. Bahri öğretmenle Ayşe'nin içler acıtan öyküsü...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:185 Yorum(0)       Dokümanı İndir


İYİLİK YÜREK İŞİDİR

23.HAFTA: 5.5.3.3-Zor Durumda olanlara Yardım Ederiz.

En son kime iyilik yaptığınızı hatırlayabiliyor musunuz?... “Kötü insan” olmayışınız sizi, “iyi” kılmaya yetip yetmeyeceğini düşündünüz mü hiç?... Akıllara durgunluk verecek derecede, karşılıksız yapılan iyilikler de var dunyamızda... İşte bunlardan sadece birisi... İzleyiniz, görünüz...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:192 Yorum(0)       Dokümanı İndir


AYAKKABICI VE SAKAT ÇOCUK

23.HAFTA: 5.5.3.4-Engellilere Sevgi ile Bakar Sıkıntılarını Paylaşırız.

Ayağınızın mı, yoksa vicdanınızın mı olmamasını tercih ederdiniz? Bir ayakkabıcının engelli bir çocuğa karşı olağanüstü güzel davranışı... Engellilere sevgi ile bakma, sıkıntılarını paylaşma ancak bu kadar güzel olabilir...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:215 Yorum(1)       Dokümanı İndir


BİR MİRAS HİKAYESİ

23.HAFTA: 6.5.9-Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık.

Bir baba... Evladını düşünüyor... Bir evlat... Babasının mallarına o ölmeden sahip olmanın yollarını arıyor... Annesinin ve babasının gönül ve hatırını hiçe sayarak onları gözyaşlarına boğan büyük bir üzüntüye sevkediyor... Siz siz olun bu sunumdaki evlat gibi olmayın...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:155 Yorum(1)       Dokümanı İndir


EFENDİMİZ VE UKKASE

23.HAFTA: 7.5.6-Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı.

Allah Rasulunun son günleri... Mü'minlerle helalleşmek istedi... “Allah hakkı için, bende hakkı olan varsa, hemen gelsin, hakkını alsın” buyurdu... Acaba kim kalkıp ta; “Ey Allah'ın Rasulü! Benim sende hakkım var” diyecekti?...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:122 Yorum(0)       Dokümanı İndir


ZEHİR

23.HAFTA: 8.5.2.10-İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek.

Bir güler yüz ve bir güzel söz... Bakınız; bu iki şey, bir gelinle, kayınvalidesinin arasını nasıl düzeltiyor? Bir de zehirle imtihan var öyküde... Merakla izleyeceksiniz...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:145 Yorum(0)       Dokümanı İndir


BALON

23.HAFTA:8.5.2.10-İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek.

Küçük çocuk, baloncuya büyülenmiş gibi bakıyordu. “Baloncu amca, biliyor musun, benim hiç balonum olmadı.” “Paran var mı? Sen onu söyle” dedi baloncu. Çocuk sessizce geri döndü. Bir kaç adım attıktan sonra geriye baktığında, gördüklerine inanamadı... Gerisini slayttan izleyelim.
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:142 Yorum(0)       Dokümanı İndir


KÜÇÜK HAFIZ KIZ

22.HAFTA: 8.5.2.8-Sözünde Durmak.

Fatma, İlkokulu bitirip, kursa gelmiş, Hâfız olmak için can atan küçücük bir kız... Azimlidir, edeblidir ama sık sık esrarengiz sorular sormaktadır. Fatma çok istemesine rağmen sözünde duramayacak, hafızlığını tamamlayamayacaktır... Çünkü;...
[09.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:231 Yorum(1)       Dokümanı İndir


TEVAZUNUN BÖYLESİ

22.HAFTA: 8.5.2.7-Alçak gönüllülük (Tevazu).

Emevi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Büyük dedesi Hz. Ömer (R.A.) gibi adalet ve basiret sahibiydi. Tevazusunun ölçüsünü de gösteren, hayatından bir dizi kesit sunulmaktadır...
[09.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:189 Yorum(0)       Dokümanı İndir


HOCAYA VERİLEN SÖZ

22.HAFTA: 7.5.5-Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım.

Öğretmenlerin, hocaların, talebelerine tavsiyeleri hep onların iyilikleri içindir. Öğrenciler de, bu nasihatlere kulak verdikleri ölçüde kötü davranış ve alışkanlıklardan korunabilirler. İşte bir Talebe Umre'ye gittiğinde hocasının nasihatlerini unutunca, bakınız başına neler geliyor?...
[09.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:174 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 41
  Toplam sayaç: 1.040.694
  Toplam Doküman: 1135
  Üye Sayısı: 9805
   


       Anket

Web sitemizi nasıl buldunuz?

  Çok İyi
  İyi
  İdare Eder
  Kötü
  Çok Kötü
 


Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim